DOKUMENTY

STATUT PRZEDSZKOLA NR 30.pdf
 
PODSTAWA PROGRAMOWA WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO_Dz.U. z 2017 r., poz. 356_załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 
 
ROK SZKOLNY 2023/2024
 
Plan_wydarzen_przedszkolnych-2023-2024.pdf
 
Plan zebran z rodzicami 2023-2024.pdf
 
Godziny_dostepnosci_nauczycieli_DYŻURY_2023-2024.pdf
 
Ramowy rozklad dnia 2023-2024.pdf
 
Przedszkolny zestaw programow 2023-2024.pdf
 
Innowacje 2023-2024.pdf
 
 
 

UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA

iPRZEDSZKOLE_panel-rodzica-instrukcja

REGULAMIN_KORZYSTANIA_Z_WYŻYWIENIA_W_PRZEDSZKOLU_01_09_2023.pdf

 
REGULAMIN_WYCIECZEK_I_SPACERÓW 11_2023.pdf
 
 
PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA
 
SZCZEGÓŁOWE_ZASADY (PROCEDURY) BEZPIECZEŃSTWA ZDROWOTNEGO_04_04_2022