Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk"

HISTORIA PRZEDSZKOLA

 

 

Przedszkole nr 30 w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność

1 września 1961r.

 

Od zarania naszej działalności, przedszkole ściśle współpracowało 

z dr Janiną Pełkowską Turatti – pracownikiem naukowym, badającym poziom sprawności ruchowej dzieci i sposoby jej podnoszenia, poprzez poszerzone, nowoczesne metody prowadzenia zajęć gimnastycznych

i organizowanie olimpiad sportowych.

 

Dlatego też w 1978 roku przedszkolu nadano nazwę „Mały Olimpijczyk”. Razem z nazwą przedszkole otrzymało hymn i piękny sztandar, który każdy może zobaczyć na honorowym miejscu w holu głównym. Sztandar wyhaftowała prababcia naszego wychowanka Filipka. Za swoją pracę otrzymała dyplom z podziękowaniem z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

 

Od początku nasza placówka była przedszkolem ćwiczeń dla studentów Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne, mieszczącego się w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego. Po jego likwidacji i zajęciu budynku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, placówka nasza dalej chętnie współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych UAM w zakresie praktyk, projektów edukacyjnych, szkoleń i projektów badawczych. 

 

 

 

                                                                    

 

 

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA NR 30 "Mały Olimpijczyk"

 

 

 

Mały Olimpijczyk to sportowy zuch, 

  

Lubi biegać, skakać, śmieje się za dwóch. 

 

 Zimą lubi łyżwy, latem w piłkę gra ;

 

 

Mały Olimpijczyk, Mały Olimpijczyk, Mały Olimpijczyk

  

To ja.

 

 

 

Tu, w naszym Przedszkolu, każdy o tym wie, 

  

Trzeba być sportowcem, nigdy nie bać się. 

  

Tutaj nawet maluch radę sobie da; 

 

 

Przyszły Olimpijczyk, przyszły Olimpijczyk, przyszły Olimpijczyk 

 

To ja.

 

 

 

Kiedy dorośniemy, za piętnaście lat,

 

 

 Będzie Olimpiada, jakiej nie znał świat.

 

 

 Cała Polska patrzy, hymn orkiestra gra;

 

 

 

 Na najwyższym podium, duży Olimpijczyk, duży Olimpijczyk

 

To ja.

 

 

 

                                                                            

                                                                                     Posłuchaj