HISTORIA PRZEDSZKOLA

Przedszkole nr 30 w Poznaniu rozpoczęło swoją działalność 1 września 1961 r.

Od zarania naszej działalności, przedszkole ściśle współpracowało z dr Janiną Pełkowską Turatti – pracownikiem naukowym, badającym poziom sprawności ruchowej dzieci i sposoby jej podnoszenia, poprzez poszerzone, nowoczesne metody prowadzenia zajęć gimnastycznych i organizowanie olimpiad sportowych.

Dlatego też w 1978 roku przedszkolu nadano nazwę „Mały Olimpijczyk”. Razem z nazwą przedszkole otrzymało hymn i piękny sztandar, który każdy może zobaczyć na honorowym miejscu w holu głównym. Sztandar wyhaftowała prababcia naszego wychowanka Filipka. Za swoją pracę otrzymała dyplom z podziękowaniem z Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Poznaniu.

Od początku przedszkole było miejscem ćwiczeń dla studentów Studium Nauczycielskiego o kierunku Wychowanie Przedszkolne, mieszczącego się w Poznaniu, przy ul. Szamarzewskiego. Po jego likwidacji i zajęciu budynku przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, placówka nasza dalej chętnie współpracuje z Wydziałem Nauk Społecznych UAM w zakresie praktyk, projektów edukacyjnych, szkoleń i projektów badawczych. 

 

                                                                

 

 

HYMN PRZEDSZKOLA NR 30 "Mały Olimpijczyk"

 

Mały Olimpijczyk to sportowy zuch,  

Lubi biegać, skakać, śmieje się za dwóch. 

 Zimą lubi łyżwy, latem w piłkę gra ;

Mały Olimpijczyk, Mały Olimpijczyk, Mały Olimpijczyk

To ja.

 

Tu, w naszym Przedszkolu, każdy o tym wie,

Trzeba być sportowcem, nigdy nie bać się.

Tutaj nawet maluch radę sobie da;

Przyszły Olimpijczyk, przyszły Olimpijczyk, przyszły Olimpijczyk

To ja.

 

Kiedy dorośniemy, za piętnaście lat,

 Będzie Olimpiada, jakiej nie znał świat.

 Cała Polska patrzy, hymn orkiestra gra;

 Na najwyższym podium, duży Olimpijczyk, duży Olimpijczyk

TO JA!

 

 

                                                                            

                                                                                     Posłuchaj