Kontrast
Przedszkole nr 30
Menu
Strona głowna  /  NABÓR 2022
NABÓR 2022

WYNIKI REKRUTACJI- ZAKWALIFIKOWANI

lista_dzieci_zakwalifikowanych.pdf

Informujemy, że w dniach 13-19 kwietnia br rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkola nr 30 „Mały Olimpijczyk” zobowiązani są do złożenia pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka zakwalifikowanego do przedszkola. Brak pisemnego potwierdzenia woli oznacza rezygnację z miejsca w danym przedszkolu. Druk można pobrać w przedszkolu lub na stronie:   https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty Wypełniony, i PODPISANY PRZEZ OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH druk, należy złożyć w sekretariacie przedszkola. Sekretariat czynny w godz. 8.00-16.00, w piątki 7.00-15.00.

WYNIKI REKRUTACJI- ZAKWALIFIKOWANI DO INNYCH PRZEDSZKOLI

lista_dzieci_zakawalifikowanych_do_innych przedszkoli.pdf

 

WYNIKI REKRUTACJI- DZIECI NIEZAKWALIFIKOWANE

lista_dzieci niezakwalifikowanych.pdf

 

 

NABÓR 2022- NOWE DZIECI

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW 14-25 MARCA 2022

INFORMACJE I DOKUMENTY TUTAJ:

https://nabor.pcss.pl/poznan/

WYPEŁNIONE (czytelnie !!!) I PODPISANE PRZEZ OBOJGA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH WNIOSKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI PROSZĘ SKŁADAĆ W KOPERTACH DO SKRZYNKI NA DOKUMENTY PRZY SEKRETARIACIE PRZEDSZKOLA LUB ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY NABÓR.

informacja-dla-rodzicow-dot-rekrutacji-do-przedszkoli2022.pdf

Z UWAGI NA SYTUACJĘ PANEDMII NIE PLANUJEMY TZW. DRZWI OTWARTYCH, ALE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  NA WIRTUALNY SPACER PO NASZYM PRZEDSZKOLU            

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji odbędzie się zebranie dla rodziców przyjętych dzieci oraz spotkanie integracyjne dla dzieci.

 

PODSTAWY PRAWNE PROCESU REKRUTACJI:

USTAWA_PRAWO_OŚWIATOWE_tj_DZU_2021_poz1082.pdf

ZARZADZENIE_PREZYDENTA_MIASTA_POZNANIA_terminy-rekrutacji-2022-2023.pdf

ZAŁ_1_Terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych.pdf

UCHWAŁA_RADY_MIASTA_POZNANIA_NABÓR_2022.pdf

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-kandydatów i-ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

Ostatnia aktualizacja: 2022-04-15