Przedszkole nr 30 "Mały Olimpijczyk"

NABÓR 2022

Nabór na kolejny rok szkolny odbywa się w marcu.

W ciągu roku szkolnego przyjmujemy dzieci w miarę posiadanych, wolnych miejsc.

 

INFORMACJE I DOKUMENTY TUTAJ:

https://nabor.pcss.pl/poznan/

https://nabor.pcss.pl/poznan/przedszkole/dokumenty

 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

  NA WIRTUALNY SPACER PO NASZYM PRZEDSZKOLU            

 

 

 

PODSTAWY PRAWNE PROCESU REKRUTACJI:

USTAWA_PRAWO_OŚWIATOWE_tj_DZU_2021_poz1082.pdf

ZARZADZENIE_PREZYDENTA_MIASTA_POZNANIA_terminy-rekrutacji-2022-2023.pdf

ZAŁ_1_Terminy_rekrutacji_do_przedszkoli_i_oddzialow_przedszkolnych_w_szkolach_podstawowych.pdf

UCHWAŁA_RADY_MIASTA_POZNANIA_NABÓR_2022.pdf

informacja-o-przetwarzaniu-danych-osobowych-kandydatów i-ich rodziców/opiekunów prawnych w procesie rekrutacji