SOCJAL

OBSŁUGA ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO

 

ADRES:

 

Centrum Usług Wspólnych Jednostek Oświaty w Poznaniu

ul. Słowackiego 58/60D, 61-521 Poznań

 

KONTAKT:

tel. 61 64 270 61                   

mail: fundusz@cuwjo.m.poznan.pl

 

Numer konta ZFŚS:

19 1020 4027 0000 1402 1603 7775

 

terminarz-skladania-wniosków_2024_rok

 

REGULAMIN ZAKŁADOWEGO FUNDUSZU SOCJALNEGO

2022_03_21_aneks-do-regulaminu-zfss.pdf

zarzadzenie_nr_2_2022.pdf

zarzadzenie_nr_3_2022.pdf

regulamin-zfss_cuw-13_05_2020.pdf

 

WZORY WNIOSKÓW OD 2023:

UWAGA: wnioski należy drukować dwustronnie

2022_3-wniosek-swiadczenie-letnie-zfsscuwjo.pdf

2022_4-wniosek-o-dof-koloniiobozow-dla-dzieci-zfsscuwjo.pdf

2022_4a-oswiadczenie-dof-rzadowe-dla-dzieci-zfsscuwjo.pdf

2022_5-wniosek-o-zapomoge-zfsscuwjo.pdf

2022_świadczenie-zimowe-zfsscuwjo.pdf

2022_7-dof-do-pobdzieci-w-p-lach-itd-zfsscuwjo.pdf

2022_8-wniosek-o-pozyczke-zfsscuwjo.pdf